Pressmeddelanden

REG
ÅRSREDOVISNING 2022 - DOXA AKTIEBOLAG (PUBL) Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för Doxa Aktiebolag (publ) finns i sin helhet i bifogad fil samt på bolagets hemsida från och med den 30 mars 2023. För mer in...
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DOXA AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ), org.nr 556301-7481, kallas härmed till årsstämma den 27 april 2023 kl. 17:00 i Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12 i Malmö. Rösträttsregi...
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH NY STYRELSEORDFÖRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023 Valberedningen i Doxa AB (publ) ("Bolaget") har nu lagt fram sina förslag inför årsstämman 2023.
REG MAR
DOXA PUBLICERAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022: NAV-TILLVÄXT PÅ 50% PER AKTIE UNDER 2022 • Renodlat verksamheten under fjärde kvartalet • Årets resultat uppgick till -39,9 mSEK (76,3)
REG
DOXA AB RENODLAR VERKSAMHETEN TILL FASTIGHETSINVESTERINGAR GENOM AVYTTRINGEN AV DOTTERBOLAGET DOXA DENTAL Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") meddelar idag att bolaget ingått bindande aktieöverlåtelseavtal med dentalbolaget Directa AB ("Directa") om försäljning av samtliga aktier i Doxas...
REG
DELTAGARE I DOXAS INCITAMENTSPROGRAM 2018/2022 TECKNAR AKTIER Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") meddelar idag att deltagarna i Bolagets incitamentsprogram 2018/2022 har valt att utnyttja möjligheten att teckna aktier i Doxa.
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Årsstämma 2023 ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT
Bokslutskommuniké 2023 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Doxa via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB

IR-Kontakt

Victor Persson VD [email protected] 0702 58 63 75
Patrik Melin CFO [email protected] 0706 21 82 85