Pressmeddelanden

Doxa säljer fastighet i sin Malmöportfölj Doxa har idag, den 21 november 2023, ingått bindande avtal om försäljning av fastigheten Skottspolen 1 i Malmö. Fastigheten säljs genom en aktieöverlåtelse.
REG
Valberedning inför Doxas årsstämma 2024 Vid årsstämman 2023 beslutades att valberedningen i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik vid tredje kvartalets utg...
REG MAR
DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q3 2023: UPPDELNING AV SERNEKE SYNLIGGÖR VÄRDEN • Uppdelning av Serneke i enlighet med ursprunglig strategi vid förvärvet synliggör värden • Kvartalets värdeutveckling portföljinnehav 558,6 mSEK (-3,6) • Kvartalets resultat u...
Uppdelningen av Serneke tar form Formerna för Doxas planerade uppdelning av Serneke i två separata bolag, ett för entreprenad och ett för fastighetsutveckling, har nu beslutats. I och med detta upphör Serneke Gr...
Doxa AB utvidgar översyn av strategiska alternativ avseende bygg- och entreprenadverksamheten i Serneke Group AB Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") offentliggjorde den 25 april 2023 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke Group AB ("Serneke"),...
REG MAR
DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q2 2023: KRAFTIG TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV OCH TILLTRÄDE AV SERNEKE GROUP • Förvärv och tillträde av Serneke Group AB, anskaffningsvärde uppskattas till 864,4 mSEK och eget kapital i Serneke uppgick till 2 243,5 mSEK • Efter omvärdering är Doxas inneh...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2023 Bokslutskommuniké

Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB