REG
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOXA AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ), org.nr 556301-7481, kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 april 2024 kl. 15:30 i Turning Torso, Lilla Varvsgatan 14, 211 15 Malmö. Rö...
REG MAR
Doxa genomför riktad nyemission av aktier om cirka 200 miljoner SEK, delvis under förutsättning av beslut från extra bolagsstämma EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SING...
REG MAR
Doxa utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 200 miljoner SEK EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SING...
REG
Doxas styrelseordförande avböjer omval - Greg Dingizian föreslås till ny styrelseordförande Per Ekelund, som varit styrelseledamot i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") sedan årsstämman 2021 och styrelseordförande sedan årsstämman 2023, har idag meddelat att...
REG
ÅRSREDOVISNING 2023 - DOXA AKTIEBOLAG (PUBL) Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för Doxa Aktiebolag (publ) finns i sin helhet i bifogad fil samt på bolagets hemsida från och med den 5 april 2024.
REG
Doxas portföljbolag Serneke genomför ledningsförändring i Serneke Invest - Ola Serneke lämnar som VD I samband med Doxas översyn av ledningsstrukturen inom Serneke Invest meddelar bolaget att Ola Serneke kommer att lämna sin operativa roll som VD. Denna förändring är en direkt f...
REG MAR
Doxa meddelar förändring av årets resultat för 2023 Doxa kommer i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2023 redovisa ett lägre helårsresultat jämfört med vad som tidigare kommunicerats i bolagets bokslutskommuniké som offent...
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DOXA AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ), org. nr 556301-7481, ("Doxa" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 29 april 2024 kl. 17:00 i Turning Torso, Lilla Varvsgatan 14,...
Doxas portföljbolag Serneke tillsammans med Balder har genomfört försäljningen av byggrätter i Karlastaden till AB Framtiden Serneke Group AB och Fastighets AB Balder har under gårdagen genomfört försäljningen av cirka 151 000 kvadratmeter byggrätter i Karlastaden till Göteborgs allmännyttiga fastighet...
Valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande inför årsstämman 2024 Valberedningen i Doxa AB (publ) ("Bolaget") har nu lagt fram sina förslag inför årsstämman 2024.
REG MAR
DOXA PUBLICERAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023 • Årets resultat uppgick till 542,9 mSEK (-39,9) • NAV ökade under 2023 från 1 855,2 mSEK till 3 566,3 mSEK • NAV per aktie vid periodens slut 6,23 SEK (6,29)
Serneke förvärvar för vidare utveckling i Barkarby Serneke köper tillbaka 55 000 kvadratmeter byggrätter i Veddesta, Järfälla kommun från Fastighets AB Balder ("Balder"). Köpesumman uppgår till 160 miljoner kronor.
Doxas portföljbolag Serneke tillsammans med Balder gör framsteg i Karlatornet Serneke och Balder har i början av februari gjort viktiga framsteg i projekt Karlatornet, bland annat en försäljning av hotellbyggnaden till Balder. Projektet följer tidplan och...
REG
Ändring i valberedning inför Doxas årsstämma 2024 Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") meddelar idag att valberedningens sammansättning inför årsstämman den 29 april 2024 har förändrats till följd av ägarförändring i Bolaget.
REG MAR
Doxas portföljbolag Serneke tillsammans med Balder säljer 151 000 kvadratmeter byggrätter i Karlastaden till AB Framtiden Serneke Group AB ("Serneke") och Fastighets AB Balder ("Balder") säljer cirka 151 000 kvadratmeter byggrätter i Karlastaden till Göteborgs allmännyttiga fastighetskoncern Förvalt...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Doxa Doxa Aktiebolag (publ) ("Bolaget") avhöll den 8 januari 2024 extra bolagsstämma i Malmö. Vid stämman fattades följande beslut.
Doxas portföljbolag Serneke säljer icke strategiska innehav Doxas portföljbolag Serneke avyttrar hela aktieinnehavet i Änglagården Holding AB, ägare till Prioritet Serneke Arena i Göteborg, samt i 7H Bil AB, en bilåterförsäljare i Kinna....
REG
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOXA AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ), org.nr 556301-7481, kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 januari 2024 kl. 08:00 i Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12 i Malmö. Rös...

Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB