Dokument

Datum Rubrik
Bolagsbeskrivning
Inbjudan till teckning av aktier
Inbjudan till teckning av aktier
Inbjudan till teckning av aktier i Doxa november 2017
Inbjudan till teckning av aktier i Doxa oktober 2014
Inbjudan till teckning av units - Emissionsteaser
Inbjudan till teckning av units
Inbjudan till teckning av aktier i Doxa - maj 2013
Inbjudan till teckning av aktier i Doxa juni 2011
Inbjudan till teckning av aktier i Doxa mars 2009
Inbjudan till teckning av aktier i Doxa januari 2008
Inbjudan till nyteckning av aktier i Doxa augusti 2005
Inbjudan till nyteckning av aktier i Doxa november 2004
Inbjudan till nyteckning av konvertibla skuldebrev i Doxa 2004
Prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Doxa

Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB