Presentationer

Datum Rubrik
Presentation från årsstämma 2017 den 17 maj
Aktieägarbrev Nr 6
Aktieägarbrev Nr 5
Aktieägarbrev Nr 4
Aktieägarbrev Nr 3
Aktieägarbrev Nr 2
Aktieägarbrev Nr 1
Företagspresentation hos Financial Hearings
Presentation från Investerarmöte i samband med nyemission
Presentation från investerarträff med G&W Fondkommission

Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB