REG

Uppdatering kring ny verksamhetsgren i Doxa

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har, som tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 26 april 2021, beslutat att addera verksamhetsgren med fokus på investeringar i fastighetsbranschen.

Under hösten 2021 har Bolaget ingått och offentliggjort flera avsiktsförklaringar eller avtal avseende förvärv av och investeringar i fastighetsbolag, bland annat följande. Den 9 september 2021 offentliggjorde Doxa att Bolaget tecknat avsiktsförklaring avseende förvärv av kvarteret Malmö Arena och den 11 oktober 2021 offentliggjorde Doxa att Bolaget tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av Sundsbron Fastighets AB ("Sundsbron").

Förutsatt att förvärven av Sundsbron och Malmö Arena, såsom de beskrivs i Pressmeddelandena ("Förvärven"), genomförs kommer Doxa att ha genomgått en så kallad genomgripande förändring enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Mot denna bakgrund kommer Nasdaq Stockholm AB också att genomföra en granskning av Doxa i syfte att säkerställa att Bolaget uppfyller tillämpliga noteringskrav. Denna granskning kommer att utföras innan tillträde i Förvärven genomförs. I samband med granskningen kommer Doxa att upprätta en bolagsbeskrivning, vilken kommer publiceras på Bolagets hemsida efter Nasdaq Stockholm AB:s godkännande.

Under tiden granskningen genomförs kan Nasdaq Stockholm AB enligt regelverket besluta om observationsstatus avseende Doxa.

Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Redeye AB är Certified Adviser till Doxa i granskningsprocessen.

För mer information, vänligen kontakta:

Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande

Tel: 0733-984000

Email: [email protected]

Om Doxa

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB