Serneke förvärvar för vidare utveckling i Barkarby

Serneke köper tillbaka 55 000 kvadratmeter byggrätter i Veddesta, Järfälla kommun från Fastighets AB Balder ("Balder"). Köpesumman uppgår till 160 miljoner kronor.

Efter transaktionen äger Serneke byggrätter om totalt cirka 150 000 kvadratmeter BTA i området där det fram till 2035 ska utvecklas totalt 14 000 nya bostäder. I Barkarby pågår flera satsningar på infrastruktur; nya tunnelbanestationer, Förbifart Stockholm och en helt ny regional-och fjärrtågstation, som kommer att skapa ett nav för kommunikationer där byggrätterna är belägna.

Köpesumman om 160 miljoner kronor motsvarar Balders nedlagda kostnader i projektet.

Kontakter
Victor Persson
VD
Telefon: 0702-58 63 75
E-post: [email protected]

Patrik Melin
CFO
Telefon: 0706-21 82 85
E-post: [email protected]

Om oss
Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-post: [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB