REG

LEDNINGS- OCH NYCKELPERSONER FÖRVÄRVAR TECKNINGSOPTIONER

Den 11 juni 2021 beslutade årsstämman i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") att införa ett incitamentsprogram genom utgivande av 4 150 000 Teckningsoptioner av serie 2021/2024 ("Teckningsoptioner") till ledande befattningshavare och nyckelpersoner enligt styrelsens bestämmande. Lednings- och nyckelpersoner som tillträtt under 2022 har nu erbjudits och förvärvat Teckningsoptioner.

Doxas CFO Patrik Melin och Fastighetschef Mikael Ahlborn har förvärvat 500 000 Teckningsoptioner vardera och transaktionsansvarig Erik Landström har förvärvat 250 000 Teckningsoptioner.

Teckningskursen för Teckningsoptionerna och lösenkursen har bestäms i enlighet med årsstämmans beslut och uppgick således till 1,06 kr per Teckningsoption respektive 13,44 kronor per aktie.

Sedan tidigare innehar verkställande direktör, Victor Persson, 2 500 000 Teckningsoptioner och Marknadschef (Doxa Dental) Niclas Albinsson 25 000 Teckningsoptioner. Det innebär, om samtliga förvärvade Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, en utspädningseffekt om 1,27 procent.

Ytterligare information om teckningsoptionsprogrammet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.doxa.se/bolagsstaemmor.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 mars 2022.

Greg Dingizian, styrelseordförande
Telefon: 0733-984000
E-post: [email protected]

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; email [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB