REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Doxa Aktiebolag (publ)

Vid extra bolagsstämma i Doxa Aktiebolag (publ) den 4 december 2019 fattades beslut om antalet styrelseledamöter i bolaget samt tillsättande av nya styrelseledamöter enligt följande.

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Därutöver beslutade stämman, i enlighet med förslag från majoritetsägaren Adma Förvaltnings AB, att nyvälja Christian Lindgren och Ljubo Mrnjavac samt att omvälja Ingrid Atteryd Heiman, Alexander Tasevski, Göran Urde, Pål Ryfors och Melker Nilsson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ingrid Atteryd Heiman omvaldes som styrelseordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Nedoh, VD, Doxa

Telefon: 073 - 354 02 00

E-mail: [email protected]

Kort om Doxa

Doxa är ett uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter som säljs och marknadsförs under produktnamnet Ceramir®. Ceramir® Crown & Bridge och Ceramir® Bioceramic Implant Cement är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail: [email protected] ).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB