REG

Gerton Jönsson utses till ny tf CFO för Doxa AB

Gerton Jönsson som idag arbetar som senior redovisningskonsult hos ECIT Services AB, Doxas service provider avseende redovisningstjänster och system, har fått uppdraget att vara Doxas tillförordnade CFO då nuvarande CFO, Jens Lagergren, lämnar Bolaget den 8 januari 2021. Uppdraget att rekrytera en permanent CFO fortgår.

Gerton Jönsson har arbetat de senaste 15 åren som redovisningskonsult för både stora internationella koncerner och för mindre bolag liknande Doxa. Han har bred erfarenhet av de olika moment som krävs av en självständig CFO på ett mindre noterat bolag. Till sin hjälp kommer Gerton Jönsson även ha de konsulter hos ECIT som idag sköter delar av Doxas redovisning och ekonomifunktion.

"Doxa har samarbetat med ECIT under ett flertal år och deras konsulter känner väl till Doxa som bolag och vår verksamhet. Det känns därför mycket bra att Gerton tar på sig rollen som tillförordnad CFO. Min bedömning är att Gerton har den kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna sköta den ekonomiska och finansiella funktionen hos oss. Upplägget ger oss tid att i en rekryteringsprocess säkerställa att vi hittar rätt person till posten som CFO för Doxa." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.

För ytterligare information:

Henrik Nedoh, VD

Telefon: 018-478 2000
E-post: [email protected]

Läs mer på webben: www.doxa.se

Produkten Ceramir: www.ceramir.se

Kort om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter, som idag säljs och marknadsförs under produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08 - 121 576 90; e-mail [email protected] ).

Bifogade filer

PM-Doxa-utser-tf-CFO.pdf

Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB