REG

Förlängd tidplan i Doxas förvärv av kvarteret Malmö Arena

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") meddelar idag att tidplanen i förvärvet av fastigheterna i kvarteret Malmö Arena förlängs. Förhandlingarna pågår i positiv anda och förväntas slutföras senast den 30 november 2021. Enligt den nya tidplanen är Doxas och säljarens avsikt att förvärvet ska genomföras, det vill säga att aktieöverlåtelseavtal ska ingås, senast den 30 november 2021. Doxa ska fortsatt tillträda fastigheterna så snart som möjligt dock senast den 28 februari 2022. Till följd av förlängningen har säljaren även förlängt sin förbindelse att inte förhandla med annan än Doxa avseende överlåtelse av målbolagets aktier, fastigheterna, eller verksamheten till och med den 30 november 2021.

Doxa meddelade den 9 september 2021 att Bolaget tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärvet av kvarteret Malmö Arena. I samband därmed kommunicerade Doxa att parternas avsikt var att genomföra förvärvet senast den 31 oktober 2021 och att Doxa skulle tillträda fastigheterna senast den 28 februari 2022. Vidare förband sig säljaren att fram till och med den 31 oktober 2021 inte förhandla med annan än Doxa avseende överlåtelse av målbolagets aktier, fastigheterna, eller verksamheten. Doxa meddelar idag att tidplanen i förvärvet förlängs. Enligt parternas nya tidplan är parternas avsikt att aktieöverlåtelseavtal ska ingås senast den 30 november 2021 men att Doxa fortsatt ska tillträda fastigheterna så snart som möjligt dock senast den 28 februari 2022. Säljaren förbinder sig vidare att inte förhandla med annan än Doxa avseende överlåtelse av målbolagets aktier, fastigheterna, eller verksamheten till och med den 30 november 2021. Genomförandet av förvärvet kan komma att kräva att Doxa genomgår en förnyad noteringsprocess hos Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen kontakta:
Greg Dingizian, styrelseordförande
Telefon: 0733-984000
E-post: [email protected]

Om Doxa

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB