REGMAR

Doxas produkt Ceramir® Protect LC är nu godkänd för marknadsföring och försäljning i USA

Doxas produkt Ceramir® Protect LC är nu godkänd för marknadsföring och försäljning i USA. Det är det andra produktutvecklingsprojekt under 2020 som nu färdigställs. Förberedelserna för marknadslanseringen av Ceramir Protect LC accelererar nu och de första produkterna väntas kunna levereras till tandläkarna under det första kvartalet 2021.

"Ceramir Protect LC är det senaste tillskottet till vår portfölj av produkter som alla baseras på vår unika Ceramir-teknologi. Utvecklingsarbetet har pågått parallellt med utvecklingen av Ceramir Restore QuikCap vars 510(k)-godkännande vi kunde kommunicera för en vecka sedan. Det känns fantastiskt att kunna gå in i 2021 med två nya Ceramir-produkter att erbjuda marknaden." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.

Ceramir Protect LC är ett bioaktivt pulpaöverkappnings- och lining-material avsett för direkt och indirekt pulpaöverkappning, som ett skyddande lager under kompositer, cement och andra fyllnadsmaterial. En studie utförd vid ett välrenommerat universitet i USA visar att Ceramir Protect LC uppnår bättre resultat än vad konkurrerande produkter gör. Ceramir Protect LC kombinerar Ceramirteknologin med en ljushärdande resin för att ge optimala hanteringsegenskaper och levereras i en spruta för direkt applicering. Våra Key opinion leaders står redo att testa materialet kliniskt och bedömningen efter in vitro tester är mycket positiv. Totalmarknaden för denna typen av material i USA är ca 25 MUSD.

I och med godkännandet läggs nu fokus på att göra produkten tillgänglig för distributörerna i USA. Planen är att distributörerna skall kunna erbjuda produkten till försäljning och leverans under första kvartalet 2021. Exakt tidpunkt kan variera något beroende på hur de enskilda distributörernas processer för att ta in nya produkter ser ut.

För ytterligare information:

Henrik Nedoh, VD

Telefon: 018-478 2000
E-post: [email protected]

Läs mer på webben: www.doxa.se

Produkten Ceramir: www.ceramir.se

Denna information är sådan information som Doxa Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 24 november 2020 kl. 12.35 CET.

Kort om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter, som idag säljs och marknadsförs under produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08 - 121 576 90; e-mail [email protected] ).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB