REG

Doxa utser Victor Persson till ny VD

Doxa Aktiebolag (publ) meddelar idag att Victor Persson har utsetts till ny VD. Han tillträder sin tjänst den 1 januari 2022. Nuvarande VD, Henrik Nedoh, kommer att fortsätta som VD för dentalverksamheten i Doxa Dental AB.

Victor Persson (f. 1984) har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom fastighetsbranschen och kommer närmast från en tjänst som COO på Sponda (Blackstone) där han varit sedan januari 2021. Han har tidigare arbetat i flera olika positioner på BlackRock Real Assets (Head of Nordics) och Unibail-Rodamco (Head of Investments Nordics). Victor Persson har en examen från Handelshögskolan i Stockholm.

Han är oberoende i förhållande till större ägare i Doxa.

Nuvarande VD, Henrik Nedoh, kommer tills vidare kvarstå i nuvarande befattning och därefter övergå till en tjänst som VD för dentalverksamheten i Doxa Dental AB.


- Det är med stor glädje som styrelsen idag kan presentera Victor som ny vd för Doxa. Victor har den samlade kompetens inom fastighetsinvesteringar som bedöms nödvändig för att ta tillvara Doxas möjligheter för en långsiktig och lönsam tillväxt. Efter en noggrann rekryteringsprocess är styrelsen övertygad om att Victor är rätt person för uppdraget. Vi är samtidigt väldigt glada över att Henrik stannar kvar inom koncernen med fortsatt fokus på dentalverksamheten, säger Doxas styrelseordförande Greg Dingizian.


- Jag är mycket hedrad över att få detta uppdrag och jag ser med spänning fram emot att utveckla bolaget vidare tillsammans med Doxas duktiga och engagerade medarbetare, säger Victor Persson.

För mer information, vänligen kontakta:

Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande

Tel: 0733-984000

Email: [email protected]

Informationen lämnades, genom styrelsens ordförandes försorg, för offentliggörande den 2 september 2021 kl. 08.30.

Om Doxa

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).

Bifogade filer

Doxa-PM-ny-CEO.pdf

Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB