REG

Doxa utser Patrik Melin till ny Chief Financial Officer

Doxa Aktiebolag (publ) meddelar idag att Patrik Melin har utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO). Han tillträder sin tjänst senast den 20 mars 2022.

Patrik Melin kommer närmast från TePe Oral Hygiene Products där han varit CFO sedan 2020. Han har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom finans och även lång erfarenhet av internationellt styrelsearbete inom fastighetsbranschen. Han har bland annat arbetat som CFO på Ingka Centres Europe (IKEA Group). Patrik Melin har en kandidatexamen i ekonomi från Högskolan i Kristianstad.

Patrik Melin kommer att ingå i Doxas ledningsgrupp. Patrik Melin är oberoende i förhållande till större ägare i Doxa.

- Vi ser mycket fram emot att Patrik ansluter till Doxa. Med hans mångåriga erfarenhet från stora företag och den kommersiella fastighetsbranschen är vi övertygade om att han kommer tillföra stort värde till Doxa, säger Doxas styrelseordförande Greg Dingizian.

För mer information, vänligen kontakta:

Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande Tel: 0733-984000
Email: [email protected]

Informationen lämnades, genom styrelsens ordförandes försorg, för offentliggörande den 16 september 2021 kl. 08.00.

Om Doxa

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).

Bifogade filer

Doxa-PM-ny-CFO.pdf

Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB