REG

Doxa utser Niclas Lundin till ny Chief Financial Officer

Doxa Aktiebolag (publ) meddelar idag att Niclas Lundin har utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO). Han tillträder sin tjänst senast den 1 mars 2021.

Niclas Lundin kommer närmast från Danir/Sigma Group där han varit CFO sedan 2014. Han har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomi och finans, och har bland annat arbetat som CFO på Skånemejerier, som auktoriserad revisor på Deloitte samt som CFO på Obducat AB. Niclas Lundin har en M.Sc. i redovisning från Lunds universitet.

Niclas Lundin kommer att ingå i Doxas ledningsgrupp. Niclas Lundin är oberoende i förhållande till större ägare i Doxa.

- Jag är mycket glad att kunna välkomna Niclas till Doxa. Niclas tillför erfarenhet från framgångsrika företag och kvalificerad kompetens inom investeringar och finansiell rapportering. Vi ser fram emot hans bidrag till Doxas fortsatta tillväxt, säger Doxas styrelseordförande Greg Dingizian.

Informationen lämnades, genom styrelsens ordförandes försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021 kl. 08.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande

Tel: 0733-984000

Email: [email protected]

Om Doxa

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).

Bifogade filer

Doxa-PM-ny-CFO-.pdf

Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB