Doxa utökar närvaron på den nordiska marknaden

Doxa utökar sin närvaro på den nordiska marknaden och har tecknat distributionsavtal med Unident för Danmark och Finland. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

Unident Danmark AS och Unident Finland OY är dotterbolag till Unident AB och är båda i en växande fas. Unident Danmark är väl förankrat i den lokala dentalsfären och har bra kanaler och ett erfaret säljteam på den danska marknaden. Unident Finland är i uppstartsfas och kommer att använda sig av kunskap och material framtaget från moderbolaget, kombinerat med sina erfarna dentalsäljare lokalt. Unident kommer också att jobba med gränsöverskriden marknadsföring samt event med gästföreläsare för att öka igenkänningen och det gemensamma budskapet av Ceramir i hela regionen.

Både Unident AB genom Carola Sturesson (General Business Manager, Dental Surgery) och Andreas Danielsson (Director Business Development, Doxa) är nöjda med detta utökade samarbete som ger ökad närvaro och kunskap, och framför allt försäljning, av Ceramir i Norden.

För ytterligare information:
Torbjörn Larsson VD, på telefon 018-478 2000
E-post: [email protected]

Läs mer på webben: www.doxa.se
Produkten Ceramir: www.ceramir.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, for offentliggörande den 14 februari 2017 kl. 08.30 CET.

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB