DOXA tecknar distributionsavtal i Japan.

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Hakusui Trading Co. Ltd om distribution i Japan. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

Hakusui Trading Co. Ltd är väl etablerade på den japanska marknaden och har under de senaste 70 åren byggt upp en stark position och ett kundregister med över 50.000 aktiva tandläkare både inom den privata och offentliga sektorn. Hakusui bearbetar den japanska marknaden genom en egen säljkår och med hjälp av ett stort nätverk av underdistributörer. I Japan är handblandat cement vanligt förekommande. Avtalet med Hakusui innebär för Doxa att Ceramir Crown & Bridge nu etableras på en av de största marknaderna i världen. Innan Hakusui kan börja marknadsföra och sälja Ceramir Crown & Bridge måste produkten genomgå en registrering hos den japanska myndigheten. Denna process och kostnader förenliga med registreringen ansvarar Hakusui för. Registreringsprocessen brukar vanligtvis ta ca ett år.

Hakusui har stor tilltro till Ceramir och den nödvändiga registreringsprocessen har redan påbörjats.

"Ceramir® is a dentists' dream! That means that without previous procedures, bonding with Zirconium, metal, full porcelain crowns are bonded with the bonding strength of resin cement. Being like glass Ionomer cement, dentists can use Ceramir® on both non-vital and vital teeth. Ceramir® does not cause the patient any post-operation pain. Ceramir® is the best bonding cement ever!", säger Mr. Nakayama, VD för Hakusui

"Vi ser detta avtal med Hakusui Trading Co. Ltd som ett stort steg för Doxa. Japan är en mycket viktig marknad och detta samarbetet ger oss närvaro på en av världens största dentalmarknader. Tillsammans inleder vi nu arbetet med att skapa en proaktiv plan för att introducera och utbilda tandläkare och tandvårdspersonal i fördelarna med Ceramir® Crown & Bridge", säger Henrik Nedoh VD för Doxa

Uppsala den 21 januari 2019

För ytterligare information:
Henrik Nedoh VD, på telefon 018-478 2000
E-post: [email protected] 

Läs mer på webben: www.doxa.se
Produkten Ceramir: www.ceramir.se 

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med sate i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med sate i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med sate i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB