DOXA STÄRKER SIN POSITION I VÄSTRA USA

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Scott's Dental Supply för den nordamerikanska marknaden. En första order till ett värde av 10 000 USD har bekräftats. Scott's Dental Supply är en strategiskt vald partner som jobbar nationellt, men som utgår från nordvästra USA.

Genom att teckna avtal med Scott Dental Supply och Sky Dental Supply (se pressmeddelande från den 3 maj, 2019) har Doxa nu stärkt sin närvaro betydligt i västra delen av USA. Både Scott's Dental Supply och Sky Dental Supply kommer att lansera Ceramir® Crown & Bridge på den stora dentalmässan CDA i Anaheim i Kalifornien.

Scott's Dental Supply har ett stort kunnande vad gäller dentala cement och har en trogen kundkrets som uppskattar Scotts personliga kontakt med dem. Scott's Dental Supply ser Ceramir Crown & Bridge som en strategiskt viktig produkt att erbjuda sin nuvarande kundkrets på över 10 000 tandläkare. De ser också stora möjligheter att använda Ceramir Crown & Bridge för att söka nya kunder då de anser produkten ha unika egenskaper i förhållande till sitt nuvarande sortiment av dentala cement.

Scott's Dental Supply arbetar med försäljning genom att aktivt besöka tandläkarkliniker, genom sin webshop samt vid events och utbildningar.

Scott's Dental Supply har ett team på 20 personer, varav 6 säljare. Scott's Dental Supply och Doxa har nu tillsammans bestämt ett träningsupplägg och en plan för lansering av Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement.

"Avtalet med Scott's Dental Supply, som är en stark distributör i västra USA, är viktigt i vår strävan att täcka hela den nordamerikanska marknaden. Vi blir nu partners med starka distributörer både lokalt och nationellt för att nå så många kunder som möjligt som samtidigt levererar rätt budskap kring våra unika produkter", säger VD Henrik Nedoh.

Uppsala den 8 maj 2019

För ytterligare information:
Henrik Nedoh VD, på telefon 018-478 2000
E-post: [email protected]

Läs mer på webben: www.doxa.se 
Produkten Ceramir: www.ceramir.se 

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail: [email protected])


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB