REGMAR

Doxa omförhandlar Private Labelsamarbetet med Dentsply Sirona

Doxa Dental AB, dotterbolag till DOXA AB (publ.) (Stockholm NASDAQ First North:DOXA) ("Doxa") har omförhandlat avtalet om s.k. Private Label-rättigheter till Ceramir® Crown & Bridge med Dentsply Sirona (Nasdaq:XRAY). Omförhandlingen innebär att Dentsply Sironas exklusiva rättigheter blir icke-exklusiva.

Doxa och Dentsply Sirona ingick den 6 april 2018 avtal där Dentsply Sirona erhöll en global och exklusiv rätt att marknadsföra och sälja en s.k. private label brand (EVM, eget varumärke) av Doxas unika och bioaktiva dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

Doxa och Dentsply Sirona har nu omförhandlat avtalet. Omförhandlingen innebär att Dentsply Sironas exklusiva rättigheter omvandlas till icke-exklusiva rättigheter. Den avtalade royaltynivån på Dentsply Sironas nettointäkter (net sales) påverkas inte. Doxa kommer också även fortsättningsvis att tillverka båda produkterna.

"Jag är mycket nöjd med att vi i en god anda har kunnat omförhandla vårt avtal som reglerar samarbetet mellan Doxa och Dentsply Sirona till fördel för båda parter. " säger Henrik Nedoh, VD Doxa.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Doxa Aktiebolag (publ) ska offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens ordförandes försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 23.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Nedoh, VD

Tel: 018-478 2000

Email: [email protected]

Läs mer på webben: www.doxa.se

Produkten Ceramir: www.ceramir.se

Om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Bolagets produkter, som säljs och marknadsförs under produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge, Ceramir Bioceramic Implant Cement, Ceramir Restore och Ceramir Protect är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentala material för en effektiv behandling av patienter. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB