Doxa anpassar verksamheten efter rådande Covid-19 pandemi; Valberedningens ledamöter ändras

Under den pågående pandemin av Covid-19 anpassar Doxa sin verksamhet, minskar kostnadsmassan och följer samtidigt de riktlinjer som utfärdas av behöriga myndigheter, både i Sverige och USA.

Valberedningens ledamöter har ändrats då Greg Dingizian och Sune Gellberg har utsett ersättare som representerar var och en av dem.

Årsredovisningen för Doxas verksamhet 2019 publiceras på Bolagets hemsida den 24 april.

Mot bakgrund av den allmänna osäkerheten och de åtgärder globalt som införs för att minska spridningen av Covid-19 och dess påverkan på den globala ekonomin så anpassar Doxa sin verksamhet. Social distansering och att tandläkarkliniker enbart ska fokusera på akuttandvård på vår huvudmarknad USA, påverkar såväl Doxas distributörer som slutanvändare av Ceramir® Crown & Bridge och Ceramir® Bioceramic Implant Cement. Försäljningen under det andra kvartalet förväntas påverkas negativt av den rådande situationen. Ledning och styrelse följer noga utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att minimera negativa effekter på Doxas verksamhet. Bolaget har vidtagit åtgärder så som korttidspermitteringar och andra kostnadsbesparingar. Det kan även komma att innebära att den tidigare meddelade utvecklingen av nya produkter baserade på Ceramir®-teknologin kan komma att senareläggas. I dagsläget prioriteras produktutvecklingen. Styrelse och ledning arbetar också för att säkerställa att när marknadsläget öppnar upp igen så ska Doxa vara väl förberett på att möta dentalmarknadens efterfrågan och fortsätta på den inslagna vägen med ökad försäljning.

Valberedningens ledamöter ändras då Greg Dingizian begärt att han ska representeras av Christian Lindgren som är VD på Adma förvaltnings AB och Sune Gellberg har begärt att han ska representeras av Mats Persson. Förändringen träder ikraft den 20 april.

Den 24 april publiceras Doxas årsredovisning på Bolagets hemsida, www.doxa.se .

För ytterligare information:

Henrik Nedoh, vd

Telefon: 018-478 2000 E-post: [email protected]

Läs mer på webben: www.doxa.se

Produkten Ceramir: www.ceramir.se

Kort om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter, som säljs och marknadsförs under produktnamnet Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected] ).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB