Den pågående nyemissionen möjliggör lansering och fortsatt utveckling av nya bioaktiva produkter, lyssna till VD Henrik Nedohs berättelse

Se en nyproducerad videopresentation på Doxas hemsida www.doxa.se. Doxas VD, Henrik Nedoh, berättar hur Doxa nu utvecklar värdet av Ceramir-teknologin med de två nya produkterna, Ceramir® Restore och Ceramir Protect, vilka behandlas av FDA för godkännande inom kort. Bolagets produktportfölj utökas därmed med produkter för två nya applikationsområden. Marknadspotential och hur produktutvecklingen påverkar bolagets strategi behandlas också i presentationen. Den pågående, och fullt garanterade, företrädesemissionen om ca 15 Mkr, möjliggör lansering av Ceramir Restore och Ceramir Protect samt påskyndar realiseringen av Doxas strategi att bygga en attraktiv bioaktiv produktportfölj inom dentala material.

För ytterligare information:

Henrik Nedoh, VD

Telefon: 018-478 2000
E-post: [email protected]

Läs mer på webben: www.doxa.se

Produkten Ceramir: www.ceramir.se

Kort om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter, som säljs och marknadsförs under produktnamnet Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08 - 121 576 90; e-mail [email protected] ).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB