Inbjudan till presentation av Doxas delårsrapport för Q3

Henrik Nedoh, VD Doxa, presenterar den 20 oktober kl. 10:00 Doxas kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2020, via en webbsändning i Microsoft Teams.

Presentationen kommer att hållas på svenska och kan följas direkt via Microsoft Teams på:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk4M2Q5NjEtZjFjNy00MjBkLTg3MjQtOWViZDFmMTFlOTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22564c58ce-c65c-411c-aa0f-a0bfb7547732%22%2c%22Oid%22%3a%225bb20f23-be61-41a8-9fd5-1a17d0407828%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Det kommer också att vara möjligt att ta del av presentationen i efterhand på Bolagets hemsida, www.doxa.se.

För ytterligare information:

Henrik Nedoh, VD

Telefon: 018-478 2000
E-post: [email protected]

Läs mer på webben: www.doxa.se

Produkten Ceramir: www.ceramir.se

Kort om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter, som säljs och marknadsförs under produktnamnet Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08 - 121 576 90; e-mail [email protected] ).

Bifogade filer

PM-Presentation-Q3.pdf

Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB