REGMAR

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 1 JANUARI - 31 MARS, 2021

"Dentalmarknaden i USA har återhämtat sig och försäljningen av dentala förbrukningsmaterial ökar. Fortsatt investering på produktutveckling under 2020 har resulterat i lanseringen av vårt nya tandfyllnadsmaterial Ceramir Protect som är en viktig del i vår tillväxtstrategi och marknadslanseringen är nu i full gång." säger Henrik Nedoh, VD på Doxa.

FÖRSTA KVARTALET (KONCERNEN)

· Nettoomsättningen i Q1 uppgick till 3,9 MSEK (3,4), en ökning med 13 procent jämfört med samma period föregående år

· Bruttomarginalen för det första kvartalet uppgick till 74 procent (90)

· Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -3,0 MSEK (-2,8)

· Kassaflödet uppgickt ill-1,7 MSEK (1,8)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

· Marknadslanseringen av Ceramir® Restore QuikCap har startat i USA

· Tillsättning av en ny COO har genomförts

Delårsrapporten återfinns på Bolagets hemsida: https://investor.doxa.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information:

Henrik Nedoh, VD

Telefon: 018-478 2000
E-post: [email protected]

Läs mer på webben: www.doxa.se

Produkten Ceramir: www.ceramir.se

Denna information är sådan information som Doxa Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 21 april 2021 kl. 08.30 CET.

Kort om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter, som idag säljs och marknadsförs under produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge, Ceramir Bioceramic Implant Cement och Ceramir Restore, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08 - 121 576 90; e-mail [email protected] ).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB