REGMAR

DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q2 2022 - STARKT RESULTAT OCH FORTSATT TILLVÄXT MED TRE NYA FÖRVÄRV

  • Fortsatt NAV tillväxt, +5,2% under andra kvartalet
  • Periodens resultat för Apr-Jun uppgick till 90,8 mSEK (-4,4)
  • Stark värdeutveckling på fastigheter i existerande portfölj, +125,9 mSEK (+4,1%)
  • Tre affärer i två nya segment, lager- och lättindustrifastigheter samt defensiv handel, genomförda under andra kvartalet
  • Fyra direktägda fastigheter förvärvade med underliggande fastighetsvärde om ca 210 mSEK
  • Intressebolaget Fastighetsstaden i Halmstad AB (40% ägande) har genomfört sitt hittills största förvärv, underliggande fastighetsvärde om ca 370 mSEK
  • Värdeutveckling tillkommande fastigheter +37,0 mSEK (+10,2%)

FINANSIELL INFORMATION

NAV vid periodens utgång uppgick till 1 946,2 mSEK (81,3), vilket motsvarar 6,63 SEK per aktie (0,79).

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 1 860,4 mSEK (81,3).

Rörelsens intäkter Apr-Jun uppgick till 96,5 mSEK (3,9) ökningen är i allt väsentligt relaterad till stark värdeförändring på portföljbolag med fokus på fastigheter. Motsvarande period förra året värderades inga tillgångar till verkligt värde, skifte av redovisningsprinciper från och med kvartal 4 2021. För perioden Jan-Jun uppgick rörelsens intäkter till 97,0 mSEK (7,8).

Rörelsens kostnader för perioden Apr-Jun uppgick till 6,0 mSEK (8,3) minskningen är till stor del påverkad av skifte i redovisningsprinciper. För Jan-Jun uppgick rörelsens kostnader till 20,5 mSEK (15,2), där kvartal 1 är belastad med engångsposter för uppbyggnad av organisation samt kostnader i samband med större förvärv.

Periodens resultat för Apr-Jun uppgick till 90,8 mSEK (-4,4). För Jan-Jun uppgick resultatet till 83,8 mSEK (-7,4).

Denna information är sådan information som Doxa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juli 2022 klockan 09:00.

Victor Persson                                                           
VD                                                                             
Telefon: 0702-586375                                
E-post: [email protected] 

Patrik Melin
CFO
Telefon: 0706-218285
E-post: [email protected]

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; email [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB