REG

DOXA PUBLICERAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2021 - FYRA AFFÄRER MED UNDERLIGGANDE FASTIGHETSVÄRDE OM CA 2 900 MSEK

  • Stark NAV-tillväxt, +370%
  • NAV 892,8 mSEK, 4,19 SEK per aktie
  • Justerat NAV(1) efter tillträde till Kvarteret Malmö Arena 1 533,9 mSEK, 5,95 SEK per aktie
  • Kvartalets resultat efter skatt ökade till 90,2 mSEK (-2,7)

Styrelsen i Doxa har i dag även beslutat att under 2022 utvärdera förutsättningarna för att ansöka om upptagande av bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

"Vi har under det fjärde kvartalet 2021 ingått avtal om att förvärva tillgångar med underliggande fastighetsvärde på nästan 3 miljarder. Vi har även byggt upp en fastighetsorganisation med mycket kompetent personal. Vi är nu ett bolag som alla har möjlighet att investera i men där vår kunskap, investeringsfilosofi och tillvägagångssätt påminner om det man använder inom fastighets-private equity, en typ av sluten investeringsfond där gemene man ofta inte har eller får möjlighet att investera i. Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot både förvärv och värdeskapande under 2022 och kommande år" säger Victor Persson, VD för Doxa.

FJÄRDE KVARTALET 2021

Stark NAV-tillväxt, +370%

NAV 892,8 mSEK, 4,19 SEK per aktie

Justerat NAV(1) efter tillträde till Kvarteret Malmö Arena 1 533,9 mSEK, 5,95 SEK per aktie

Kvartalets resultat efter skatt ökade till 90,2 mSEK (-2,7)

Fyra förvärv av fastighetsbestånd och aktier i fastighetsbolag med underliggande fastighetsvärde vid transaktionstidpunkterna på 2 932 mSEK(2)

Förändring verkligt värde i portföljbolag uppgick till 110,4 mSEK (0)

Doxa har under fjärde kvartalet skiftat redovisningsprinciper från K3 till IFRS, med tillämpning av undantaget i IFRS 10 för investmentföretag

Bifogat : Doxas Bokslutskommuniké 2021, som även finns tillgänglig på www.doxa.se

--------

(1) Doxa ingick den 30 november 2021 bindande aktieöverlåtelseavtal om att förvärva 100% av Kvarteret Malmö Arena. Tillträde beräknas ske senast den 28 februari 2022.

(2) 40% av Fastighetsstadens totala fastighetsvärde på 1 625 mSEK, dvs. 650 mSEK. Aktier i KlaraBo till inköpspris 87,7 mSEK.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Victor Persson
VD
Telefon: 0702-586375
E-post: [email protected]

Patrik Melin
CFO
Telefon: 0706-218285
E-post: [email protected]

Om Doxa

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är remineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; email [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB