Valberedningen för Dicot AB utsedd

Uppsala, 26 oktober 2023. Enligt det beslut om valberedning som fattades vid årsstämman i Dicot AB den 23 maj 2023 ska valberedningen inför årsstämman den 6 maj 2024 bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista september 2023.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2024 utsetts och består av följande tre ledamöter:

  • Bertil Lindkvist
  • Tore Robertsson
  • Torsten Söderberg

Styrelsens ordförande Eva Sjökvist Saers är sammankallande.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 6 maj 2024:

a. Val av ordförande vid stämman.

b. Fastställande av antal styrelseledamöter.

c. Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter.

d. Fastställande av arvoden till revisorer.

e. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

f. Val av revisorer.

g. Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2025.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: [email protected]

För att valberedningen ska kunna beakta förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 22 december 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd
Telefon: +46 72 502 10 10
E-post: [email protected]     

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 400 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd