REG
Dicot förbereder inför klinisk fas 2a-prövning Uppsala, 12 april 2024. Läkemedelsbolaget Dicot, som nyligen meddelade att en avrapportering från fas 1-studiens sista del kommer i slutet av april, arbetar parallellt med att fö...
Dicot in preparation for clinical phase 2a trial Uppsala, Sweden, April 12, 2024. The pharmaceutical company Dicot, which recently announced that a reporting from the last part of the phase 1 study will be published at the end...
REG
Kallelse till årsstämma i Dicot AB Pressmeddelande: Uppsala, 5 april 2024. Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490, kallas härmed till årsstämma måndag den 6 maj 2024 klockan 10.00 hos Advokatfirman Lind...
Avrapportering från Dicots fas 1-studie i slutet av april Uppsala, 5 april 2024. Igår avslutade Dicot klinikfasen i den andra och sista delen av sin fas 1-studie. Bolaget kan därmed bekräfta att avrapporteringen från denna del av studie...
Reporting from Dicot's phase 1 study end of April Uppsala, April 5, 2024. Yesterday, Dicot completed the clinical phase of the second and final part of its phase 1 study. The company can thus confirm that the reporting from this...
REG
Recruitment completed in Dicot's phase 1 trial Press release: Uppsala, Sweden, March 11, 2024. Today, the potency drug developer Dicot announces that the recruitment to the final part of its phase 1 study is completed. The st...
REG
Sista deltagaren rekryterad i Dicots fas 1-studie Pressmeddelande: Uppsala, 11 mars 2024. Idag meddelar potensläkemedelsutvecklaren Dicot att rekryteringen till bolagets avslutande del i sin fas 1-studie är klar. Studien löper d...
REG MAR
Dicot AB bokslutskommuniké 2023 Pressmeddelande: Uppsala, 26 februari 2024. Dicot AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023 och för det fjärde kvartalet. Bokslutskommunikén finns tillgängli...
REG MAR
Dicot AB Year-End Report 2023 Press release: Uppsala, Sweden, February 26, 2024. Dicot AB (publ) publishes its year-end report for the financial year 2023 and for the fourth quarter. The year-end report is av...
REG MAR
Positiva resultat från första delen i Dicots fas 1-studie Dicot presenterar idag positiva resultat från den första delen av sin kliniska fas 1-studie som visar att LIB-01 har mycket god säkerhetsprofil. Inga allvarliga biverkningar före...
REG MAR
Positive results from the first part of Dicot's phase 1 study Dicot presents positive results from the first part of its phase 1 clinical study showing that LIB-01 has a very good safety profile. There were no serious adverse effects. The r...
Dicot ansöker om patent för ny tillverkningsmetod Pressmeddelande: Uppsala, 11 januari 2024. Läkemedelsbolaget Dicot har ansökt om patent för en ny tillverkningsmetod av startmaterialet till potensläkemedelskandidaten LIB-01. De...
Dicot applies for patent covering new manufacturing technology Press release: Uppsala, Sweden, January 11, 2024. The pharmaceutical company Dicot has applied for a patent covering a novel technology to manufacture the starting material for i...
Dicot inbjuden att presentera på ESSM för tredje gången Pressmeddelande: Uppsala, 5 januari 2024. Läkemedelsföretaget Dicots prekliniska forskningsresultat är utvalda att presenteras på European Society for Sexual Medicines konferens...
Dicot invited to present at ESSM for the third time Press release: Uppsala, Sweden, January 5, 2024. The pharmaceutical company Dicot's preclinical research results have been selected to be presented at the European Society for Se...
Delresultat från Dicots fas 1-studie presenteras i början av året Pressmeddelande: Uppsala, 15 december 2023. Igår avslutade potensläkemedelsutvecklaren Dicot klinikfasen i den första delen av sin fas 1-studie, vilket är tidigare än initialt pl...
Partial results from Dicot's phase 1 trial to be presented early next year Press Release: Uppsala, December 15, 2023. Yesterday, the potency drug developer Dicot concluded the clinical part of the SAD, earlier than initially planned. Consequently, the c...

Om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd