Pressmeddelanden

REG
Dicot Pharma har skickat in ansökan om start av fas 2a-studie Uppsala, 8 juli 2024. Dicot Pharma meddelar idag att bolaget skickat in ansökan om tillstånd att starta klinisk fas 2a-studie med läkemedelskandidaten LIB-01. Studien planeras at...
REG
Dicot Pharma has submitted clinical trial application for phase 2a trial Uppsala, Sweden, July 8, 2024. Dicot Pharma announces today that a clinical trial application for a phase 2a trial with the drug candidate LIB-01, has been submitted. The trial i...
Dicot Pharma har framgångsrikt genomfört ett pre-IND-möte med amerikanska FDA Uppsala, 2 juli 2024. Dicot Pharma AB meddelar idag att bolaget haft ett pre-IND-möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och fått positiv återkoppling på utvecklingspr...
Dicot Pharma has successfully completed a pre-IND meeting with FDA Uppsala, Sweden, July 2, 2024. Dicot Pharma AB today announced that the company has held a pre-IND meeting with the US Food and Drug Administration (FDA) and received positive fe...
REG
Förtydligande: Styrelsen i Dicot Pharma avser att besluta om en företrädesemission om cirka 125 miljoner kronor Dicot Pharma AB gör ett förtydligande till pressmeddelandet som publicerades den 30 juni 2024 kl 17:28. Förtydligandet görs för att förekomma ny tolkning av hur information om te...
REG
Clarification: The board of directors of Dicot Pharma intends to resolve on a rights issue of approximately SEK 125 million Dicot Pharma AB makes a clarification to the press release published on June 30, 2024, at 17:28. The clarification is made to prevent a new interpretation of how to communicate i...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Extra bolagsstämma Övrig händelse
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport

Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd