Pressmeddelanden

REG MAR
Dicot AB bokslutskommuniké 2023 Pressmeddelande: Uppsala, 26 februari 2024. Dicot AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023 och för det fjärde kvartalet. Bokslutskommunikén finns tillgängli...
REG MAR
Dicot AB Year-End Report 2023 Press release: Uppsala, Sweden, February 26, 2024. Dicot AB (publ) publishes its year-end report for the financial year 2023 and for the fourth quarter. The year-end report is av...
REG MAR
Positiva resultat från första delen i Dicots fas 1-studie Dicot presenterar idag positiva resultat från den första delen av sin kliniska fas 1-studie som visar att LIB-01 har mycket god säkerhetsprofil. Inga allvarliga biverkningar före...
REG MAR
Positive results from the first part of Dicot's phase 1 study Dicot presents positive results from the first part of its phase 1 clinical study showing that LIB-01 has a very good safety profile. There were no serious adverse effects. The r...
Dicot ansöker om patent för ny tillverkningsmetod Pressmeddelande: Uppsala, 11 januari 2024. Läkemedelsbolaget Dicot har ansökt om patent för en ny tillverkningsmetod av startmaterialet till potensläkemedelskandidaten LIB-01. De...
Dicot applies for patent covering new manufacturing technology Press release: Uppsala, Sweden, January 11, 2024. The pharmaceutical company Dicot has applied for a patent covering a novel technology to manufacture the starting material for i...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Swiss Nordic Bio 2024, Zurich Övrig händelse

Dicot deltar på partnering- och investerarkonferensen som sammanför innovationer inom life science med investerare och industrin.

Årsredovisning Årsredovisning
Delårsrapport Q1 2024 Delårsrapport
Årsstämma Årsstämma
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport

Om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd