Pressmeddelanden

Lyckat möte med Läkemedelsverket stärker Dicots kliniska prövningsansökan Uppsala, 28 mars 2023. Dicot har nu genomfört det sista av två planerade myndighetsmöten inför ansökan om start av kliniska studier. Syftet var att förankra underlag som ska ingå...
Successful meeting with Swedish MPA strengthens Dicot's clinical trial application Uppsala, March 28, 2023. Dicot has now conducted the last of two planned regulatory meetings prior to an application to start clinical trials. The purpose was to anchor the scien...
Dicot kontrakterar världsledande medicinsk expert inom erektil dysfunktion Pressmeddelande: Uppsala, 8 mars 2023. Dicot har ingått ett konsultavtal med Dr Harin Padma-Nathan, världsledande medicinsk expert inom manlig sexuell dysfunktion. Dr Padma-Natha...
Dicot contracts world leading medical expert within erectile dysfunction Press release: Uppsala, Sweden, March 8, 2023. Dicot has entered into a consultancy agreement with medical doctor Harin Padma-Nathan, a world leading medical expert in male sexua...
Dicot till Life Science-dagen 8 mars Uppsala, 2 mars 2023. På Life Science-dagen i Göteborg den 8 mars presenteras intressanta bolag inom medicin- och läkemedelsbranschen, däribland Dicot. Eventet arrangeras för sju...
REG
Dicot AB offentliggör bokslutskommuniké 2022 Pressmeddelande: Uppsala, 27 mars 2023. Dicot AB (publ) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022 samt för det fjärde kvartalet. Bokslutskommunik...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Årsstämma ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
https://www.dicot.se/

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe VD [email protected] +46 73 980 14 08