Dokument

Datum Rubrik
Inbjudan till teckning av units i Dicot
Inbjudan till teckning av units i Dicot
Anmälningssedel för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2
Villkor och teckning av units
Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av uniträtter
Särskild anmälningssedel för teckning av units med stöd av uniträtter
Inbjudan till teckning av units - teaser
Inbjudan till teckning av units
Inbjudan till teckning av units i Dicot AB
Inbjudan till teckning av aktier för Dicot AB inför planerad notering på AktieTorget - Emissionsfolder
Inbjudan till teckning av aktier inför notering på AktieTorget
Anmälningssedel för teckning av aktier i Dicot AB

Om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd