Styrelseproffset Eva Sjökvist Saers tar över ordförandeposten i Dicot

Pressmeddelande: Uppsala 9 februari 2021. Vid en extra bolagsstämma 9 februari valdes Dr Eva Sjökvist Saers till ny styrelseordförande i Dicot som utvecklar ett potensläkemedel för erektionssvikt och för tidig utlösning. Eva arbetar som styrelseledamot i ett antal life science-bolag, är ordförande i Vinnovas strategiska innovationsprogram Swelife och har en industriell bakgrund från AstraZeneca och som vd för APL.

Under tisdagen valde en enig stämma Dr Eva Sjökvist Saers till ny styrelseordförande för läkemedelsföretaget Dicot. Hon ersätter därmed Lars Jonsson, som tills vidare kvarstår som ledamot i styrelsen.

Evas 25-åriga karriär inom life science började direkt efter disputationen i farmaceutisk vetenskap då hon blev rekryterad till en chefsroll på Astra. Där var hon bland annat chef för den farmaceutiska forskningsenheten på Astra Pain Control. Vid sammanslagningen av Astra och Zeneca arbetade Eva bland annat med F&U-relaterade strategier för det nya bolaget.

Som vd på APL tog hon bolaget från att vara en del av det statliga apoteksmonopolet till ett konkurrensutsatt självständigt bolag. Under ett par år nära tredubblades omsättningen och gick från 500 miljoner SEK till 1,3 miljarder SEK. Eva var under åren 2008-2016 den första kvinnliga styrelseordföranden i Apotekarsocieteten som har anor från 1600-talet och idag är en modern professionsorganisation.

Eva arbetar idag som professionell styrelseledamot inom ett antal life science-företag som Recipharm och Bluefish Pharmaceuticals. Hon är också ordförande för Vinnovas strategiska innovationsprogram Swelife.

"Den forskning och utveckling som bedrivs inom Dicot har en spännande etnofarmakologisk bakgrund. Det tilltalar mig som apotekare med lång erfarenhet av läkemedelsutveckling. Det Dicot arbetar med är verkligen ingen livsstilsmedicin. Det här handlar om en störning i en basal drift och kan man få fram ett modernt, välfungerande läkemedel gör det stor skillnad. Läkemedelsutveckling är emellertid komplext och för att nå kommersiell framgång krävs hårt målmedvetet arbete av olika kompetenser. Jag kommer bidra med mina erfarenheter från att leda och driva verksamheter och med mitt nätverk inom life science", säger Eva Sjökvist Saers.

"Eva kommer in med industriell kompetens och erfarenhet inom både forskningsfältet och den kommersiella delen av företagande. Hennes bevisade kapacitet att modernisera och affärsutveckla verksamheter kommer vara ett stort bidrag under den uppväxlingsfas som Dicot befinner sig i", kommenterar Dicots vd Göran Beijer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 706 63 60 09

E-post: [email protected]

Om Dicot

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare Libiguin) vilket ska bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK.

Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 1-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd