Styrelse och ledning tecknar units i den pågående nyemissionen

6 september 2019, Uppsala, Sweden - Dicot AB (publ) ("Dicot") meddelar att samtliga i styrelsen och delar av ledningen kommer att teckna units för sammanlagt 695 600 SEK i den pågående företrädesemissionen ("Företrädesemissionen").

Grundaren och styrelseledamot i Dicot, Jarl Wikberg, avser att teckna units motsvarande 500 000 SEK. Utöver detta kommer övriga styrelseledamöter och delar av ledningen i Dicot att teckna units motsvarande 195 600 SEK. Sammanlagt kommer Dicots styrelse och ledning att teckna för ett belopp om 695 600 SEK, motsvarande 3,4 procent av den pågående Företrädesemissionen.

Sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen

  •  Befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie ägd på avstämningsdagen den 30 augusti, 2019. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen uppgår till 2,60 SEK per unit.
  •  Teckningsperioden för teckning av units pågår från den 3 september, 2019 till den 17 september, 2019.
  •  Teckningsperioden för teckning av aktier vid användning av teckningsoptioner pågår från den 1 oktober, 2020 till den 15 oktober, 2020.
  •  Teckningsperioden för teckning av aktier vid användning av teckningsoptioner kommer motsvara 70 procent av volymviktat medelpris av Bolagets aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella lista under perioden 14 september, 2020 till och med den 25 september, 2020. Teckningsperioden ska dock inte vara lägre än 2,60 SEK eller högre än 5,20 SEK.

Dicot har erhållit teckningsåtaganden motsvarande 21,2 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden motsvarande 48,8 procent av Företrädesemissionen. Således uppgår teckningsförbindelser och garantiåtaganden till 70 procent av Företrädesemissionen.

Tidplan för Företrädesemissionen

17 september, 2019: Sista dag för teckning i Företrädesemissionen

20 september, 2019: Indikativt datum för offentliggörande av utfall

För mer information, vänligen kontakta:

Julie Silber, CFO och Director of Investor Relations, Dicot
Tel: +46 79 348 62 77
E-mail: [email protected]
www.dicot.se  

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin®som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicots aktie handlas på Spotlight Stock Market och har ca 700 aktieägare. För mer information, se www.dicot.se.

Bifogade filer

Dicot_Pressrelease.pdf

Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd