Studie av djur med diabetes visar på effekt hos Dicots läkemedelskandidat

Pressmeddelande: Uppsala, 14 oktober 2021. Potensläkemedelsutvecklaren Dicot har precis avslutat en studie på råttor med diabetes och bevisad erektil dysfunktion. Bolagets läkemedelskandidat demonstrerade signifikant förbättrad erektion jämfört med kontrollgruppen.

I augusti 2021 släppte Dicot resultaten från sin senaste djurstudie på friska råttor som konkluderade att läkemedelskandidaten LIB-01 har längre effekt på erektionen än andra läkemedel på marknaden idag, och effekten ökar med tiden.

Nu offentliggör bolaget en ny studie, i samarbete med det franska kontraktslaboratoriet Pelvipharm, där råttor med en bakomliggande sjukdom - diabetes - ingår. På grund av sjukdomen har råttorna en bevisad erektil dysfunktion. I den etablerade in vivo djurmodellen visade studien att Dicots läkemedelskandidat signifikant förbättrade erektionen jämfört med kontrollgruppen vid alla uppmätta parametrar. Effekten uppstod efter upprepad dosering i tre dagar och mättes 24 timmar efter senaste administrering.

Upp till 50-60 procent av alla män med diabetes kommer att uppleva minst en viss grad av erektionssvikt, troligtvis utvecklas detta tio till femton år tidigare än män utan diabetes.

"Det här är ett stort kliv framåt för oss. Resultaten indikerar att Dicots läkemedelskandidat kan ge behandling till många av de patienter som har sjukdomsrelaterade erektionsproblem. Dessa resultat är sällsynta bland nya läkemedel som testats i den här typen av djurstudier och därför mycket lovande ", säger Göran Beijer, Dicots vd.

"Det här är ett viktigt steg på vägen att hitta en förbättrad behandling för patienter som inte svarar bra på de produkter som finns på marknaden idag", kommenterar Francois professor Francois Guiliano, en av grundarna av Pelivpharm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer CEO                                                  
Tel: +46 706 63 60 09                                            
Email: [email protected]         

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket ska bli ett läkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 2250 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2021.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd