Resultat från jämförande djurförsöksstudie på effekterna av dess kandidatämne Libiguin® DIC2024 kontra den aktiva substansen i Viagra®

Pressmeddelande: Uppsala, 26 augusti, 2019. Dicot AB (publ), utvecklare av läkemedel som inriktar sig på sexuella dysfunktioner, meddelade idag att bolaget genomfört en jämförande djurexperimentell studie över effekterna av dess kandidatsubstans LibiguinTM DIC2024 och den aktiva substansen i Viagra® (sildenafil), den senare vilken tillhör substansgruppen PDE-5-hämmare som används för behandling vid svårigheter att erhålla erektion.

Preparaten testades genom tillförsel till hanråttor som vid olika tider därefter introducerades till honråttor som gjorts sexuellt mottagliga genom behandling med könshormoner (östrogen och progesteron). Både DIC2024 och sildenafil gav en påtaglig stimulering av parningsbeteendet hos försöksdjuren, men resultaten visade också på tydliga skillnader i beteendemönstret, vilket visar att verkningsmekanismerna för preparaten skiljer sig markant.

Medan sildenafil främst förkortade tiderna fram till hanarna besteg honan och penetrerade utan att signifikant öka aktiviteterna i övrigt, så ökade DIC2024 markant antalet bestigningar och penetrationer samtidigt som den också förkortade tiderna fram till hanarna besteg honan och penetrerade. Försöken reproducerade också väl tidigare kända resultat att DIC2024, tillskillnad från sildenafil, har en långvarig effekt: Efter en initial behandling under tre dagar kvarstår effekten av DIC2024 i mellan 7-14 dagar efter behandlingen.

Resultaten är viktiga då de visar på tydliga skillnader i verkningsprofilen för DIC2024 och PDE-5-hämmare, säger Dicots VD Göran Beijer, och fortsätter: Resultaten i beteendestudierna kan tolkas så att DIC2024 stimulerar både viljan, genom de ökade antalet bestigningar och penetrationer, och förmågan, genom förkortningen av tiden till bestigning och penetration. Resultaten indikerar sålunda att LibiguinTM har en helt egen effektprofil med potential att behandla sexuella dysfunktioner, och därmed inte bara är en variant av de nu använda PDE-5-hämmande preparat. I framtida kliniska studier är vår förhoppning att kunna visa hur DIC2024 därigenom kan komma att användas för att behandla sexuella dysfunktioner på ett förbättrat sätt jämfört med nuvarande behandlingar.

Fotnot: Viagra® är registrerat varumärke av Pfizer Inc., USA

För mer information, kontakta:

Julie Silber

CFO/Chef för Investor Relations, Dicot

Tel.: +46-79-3486277

Email: [email protected]

Om Dicot AB (publ)

Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 700 aktieägare. www.dicot.se

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 augusti 2019.

Bifogade filer

Dicot_Pressrelease.pdf

Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd