Nyemissionen övertecknad

Dicot AB avslutade torsdag den 24 maj sin nyemission. Nyemissionen om 11,3 MSEK tecknades till 19,0 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 168 %. Styrelsen har med anledning av överteckningen beslutat att nyttja den utfärdade övertilldelningsoptionen som ger bolaget möjlighet att utvidga emissionen med ytterligare 440 000 aktier. Därigenom tillförs Dicot totalt 12,1 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 1,5 MSEK. Emissionen tecknades av fler än 500 investerare.

"Det känns väldigt bra att emissionen fulltecknats", säger en glad Göran Beijer, VD för Dicot AB. "Genom den lyckade emissionen har bolaget säkerställt resurser så att vi kan stärka organisationen och fortsätta utvecklingen av LibiguinTM mot ett registrerat läkemedel."

Fördelning av aktier kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under innevarande vecka. Första handelsdagen på Spotlight Stock Market är beräknad till den 20 juni 2018.

Genom emissionen ökar antalet aktier med 2 640 000 stycken till 7 790 823 aktier och aktiekapitalet ökar med 330 000 kronor till 973 852,875 kronor. Kvotvärdet är 0,125 kronor per aktie.

För ytterligare information 

Göran Beijer
VD, Dicot AB
Telefon: 070-663 60 09
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Dicot är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018.  

Kort om Dicot 

Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden.

Bifogade filer

Dicot_Pressrelease.pdf

Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd