REGMAR

LIB-01 synes kunna påverka metabola sjukdomar och Dicot Pharma ansöker därför om nytt patent

Uppsala, 6 juni 2024. Läkemedelsbolaget Dicot Pharma AB utvecklar LIB-01 till ett nytt erektionsläkemedel med förbättrade egenskaper jämfört med dagens tillgängliga preparat. Nya resultat inom ramen för LIB-01s utvecklingsprogram visar att substansen synes kunna påverka faktorer kopplade till vissa metabola sjukdomar. Baserat på dessa forskningsresultat har bolagets nu skickat in en patentansökan för behandling av ett flertal nya indikationer.   

Dicot Pharma utvecklar erektionsläkemedelskandidaten LIB-01 med målet att kunna erbjuda en behandling som överträffar dagens läkemedel, däribland en långtidsverkande effekt på erektionsförmågan. Inom ramen för forskningsprogrammet för LIB-01 har bolaget erhållit nya resultat från djurstudier som visar att substansen oväntat tycks kunna ha en effekt på flertalet tillstånd och sjukdomar som gemensamt kännetecknas av störningar i kroppens ämnesomsättning. Här kan rymmas sjukdomstillstånd som övervikt, diabetes och högt blodtryck.

Bolaget har idag skickat in en ny patentansökan för att söka skydd för behandling av dessa indikationer.

Baserat på dessa lovande resultat och den nu inskickade patentansökan kommer Dicots styrelse och ledning under tredje kvartalet 2024 genomföra en strategisk översyn för att fastställa hur dessa nya forskningsresultat ska tas vidare av bolaget och komplettera befintlig produktportfölj inom sexuella dysfunktioner.

"Dessa nya forskningsresultat är högintressanta och vi ser fram emot att tillvarata den fulla kommersiella potential som detta kan innebära. Vi kommer samtidigt vara måna om att det inte ska ske på bekostnad av nuvarande utveckling av LIB-01 för behandling av erektil dysfunktion.", kommenterar Dicot Pharmas vd Elin Trampe.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd                                                       
Telefon: +46 72 502 10 10                                      
E-post: [email protected]

Om Dicot Pharma AB

Dicot Pharma utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 5 500 aktieägare. För mer information se www.dicotpharma.com.

Denna information är sådan som Dicot Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-06 17:25 CET.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd