Läkemedelsföretaget Dicot växlar upp inför nästa fas

Läkemedelsföretaget Dicot förstärker ledningen inför nästa fas i bolagets utveckling. Nuvarande vVD och COO Elin Trampe tillträder som VD och efterträder nuvarande VD Göran Beijer från 1 april 2022. Björn Petersson tillträder som ny CFO från 7 mars 2022.

Läkemedelsföretaget Dicot utvecklar läkemedel inom sexuella dysfunktioner och arbetar nu fokuserat med att ta läkemedelskandidaten LIB-01 in i klinisk fas. Dicot förstärker och bygger en bredare ledningsgrupp som ska ta bolaget till nästa fas med fokus på kliniska studier, affärsutveckling och internationella partnerskap. Nuvarande COO (Chief Operating Officer) tillika vice VD Elin Trampe tillträder som VD 1 april 2022. Elin ersätter nuvarande VD Göran Beijer, som varit VD för Dicot under fem år. Göran Beijer kommer som konsult att vara fortsatt aktivt involverad i bolagets utveckling och kommer tillsammans med VD att arbeta främst med affärsutveckling och investerarkontakter.

Elin Trampe rekryterades under 2021 till Dicot som COO och vVD. Elin Trampe har tidigare arbetat i ledningen för Oasmia Pharmaceutical och Jacobs Douwe Egberts SE samt haft flertalet chefs- och internationella roller i olika typer av bolag, däribland de globala storföretagen Mondelz International och GE Global Operations.  Elin Trampe har en bred erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling, strategiska internationella partnerskap, operationell excellens och produktutveckling.

"Elin har en mycket bred och värdefull kompetens och med hennes starka drivkraft och engagemang kommer vi tillsammans att vidareutveckla bolaget. Jag är samtidigt mycket glad över att Göran, som gjort och gör en mycket bra insats som VD för Dicot, kvarstår som konsult. Det skapar kontinuitet och stabilitet", säger Eva Sjökvist Saers, styrelseordförande för Dicot AB.

"Jag ser mycket fram emot att ta över ansvaret som VD för Dicot och att vidareutveckla bolaget och dess verksamhet. Dicots läkemedelskandidat möter ett stort globalt medicinskt behov och har en enorm marknadspotential med en given plats på världsmarknaden. Jag har fått en flygande start i bolaget tillsammans med Göran och är glad över att han kvarstår i bolaget", säger Elin Trampe, tillträdande VD.

Björn Petersson, ersätter Jessica Roxhed som CFO, när Jessica går över till annan verksamhet. Björn Petersson har en bred erfarenhet som CFO från olika typer av bolag. Under de senaste åren har han haft flera uppdrag inom life science, som Karessa, Cavidi och NeoDynamics. Björn har under 2021 även varit involverad i arbetet med noteringen av Flat Capital på First North. Björn tillträder som CFO 7 mars 2022.

Rekryteringen av en Chief Science Officer (CSO) till bolagets ledning pågår. CSO kommer att ha ansvar för den vetenskapliga utvecklingen och för det kliniska programmet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer CEO                                                  
Tel: +46 706 63 60 09                                            
Email: [email protected]                                 

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd