Idag startar andra delen i Dicots fas 1-studie

Pressmeddelande: Uppsala, 20 oktober 2023. I augusti inleddes läkemedelsbolaget Dicots fas 1-studie med att engångsdoser gavs till deltagarna. Parallellt startar idag studiens andra del där säkerheten nu även studeras vid upprepad dosering.

Dicots första studie i människa med potensläkemedelskandidaten LIB-01 startade i augusti och är i full gång. Inledningsvis gavs deltagarna en singeldos (även kallad Single Ascending Dose, SAD).  Nu går studien parallellt in i nästa del där nya deltagare får upprepad dosering (Multiple Ascending Dose, MAD). Idag sker det första screeningbesöket för att identifiera deltagare till MAD-delens första dosgrupp. Screeningen innebär att sökande forskningspersoner undersöks utifrån en mängd olika urvalskriterier för deltagande i studien.

Som bolaget tidigare meddelat är detta en placebokontrollerad klinisk fas 1-prövning vars primära syfte är att utvärdera LIB-01s säkerhetsprofil i människa. Hela studien är också dubbelblindad, vilket innebär att vissa deltagare får LIB-01 och vissa får placebo samt att varken deltagaren eller läkaren vet vilket av de två som doserats.

"Studien taktar enligt plan och att MAD-delen nu kan löpa parallellt med sista dosgrupperna i SAD:en är ett modernt, effektivt sätt att bedriva forskningen på. Dosering av deltagare pågår in i nästa år och vi räknar med att de första resultaten från studien kommer under våren 2024", säger Elin Trampe, vd på Dicot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd
Telefon: +46 725 021010
E-post: [email protected]

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 400 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd