I morgon inleds handeln i Dicot AB på Spotlight Stock Market

I morgon, onsdag den 20 juni, inleds handeln i Dicots aktie på Spotlight Stock Market. Dicot AB genomförde under maj månad en nyemission som blev kraftigt övertecknad. Emissionen tillförde bolaget 12,1 MSEK efter emissionskostnader. Efter emissionen har Dicot cirka 540 aktieägare.

Dicots vision är att LibiguinTM skall bli förstahandsvalet vid behandling av erektionsproblem och för tidig utlösning. Bolagets strategi är att utveckla LibiguinTM upp till och med klinisk fas I, alternativt fas II, och söka strategiska allianser med större etablerade läkemedelsföretag för att ta LibiguinTM hela vägen till ett registrerat läkemedel på världsmarknaden. Dicot avser att använda det kapital som erhölls i emissionen till att utveckla LibiguinTM enligt bolagets prekliniska utvecklingsprogram för att kunna gå över till kliniska prövningar på människa. Bolaget ska även använda kapitalet till att stärka organisationen för att kunna genomföra det prekliniska utvecklingsprogrammet samt de aktiviteter som krävs för kliniska prövningar.

Aktien handlas från och med den 20 juni 2018 på Spotlight Stock Market under kortnamnet DICOT.

För ytterligare information 

Göran Beijer
VD, Dicot AB
Telefon: 070-663 60 09
E-post: [email protected] 

Kort om Dicot 

Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden.

Bifogade filer

Dicot_Pressrelease.pdf

Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd