Hållbar råvaruförsörjning viktig för Dicot

Pressmeddelande: Uppsala 6 oktober 2020. Dicot AB har tillsammans med sin partner i Sydafrika, Parceval Ltd, inlett ett samarbete med projektet BioInnovation Africa (BIA) inom Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) för att säkerställa hållbar och långsiktig leverans av råmaterial för Dicots läkemedelskandidat. Syftet med projektet BioInnovation Africa, som finansieras av det tyska federala ministeriet för ekonomiskt samarbete och utveckling (BMZ), är att främja hållbara och ömsesidigt fördelaktiga affärskontakter mellan Europa och Afrika. Detta sker genom att följa höga etiska, sociala och miljömässiga normer i användningen av afrikanska naturresurser.

Dicot använder växtdelar från träd som råvara i läkemedelskandidaten Libiguin®. I samarbetet med BIA kommer Dicot att få hjälp att kartlägga trädens utbredningsområde i Sydafrika. Samarbetet ger också en möjlighet att utvärdera en flytt av extraktionsprocessen för råvaran till Sydafrika för att komma närmare råvarukällan. Allt detta kommer att främja möjligheten att bevara den biologiska mångfalden, säkerställa en hållbar råvaruförsörjning samt skapa nya arbetstillfällen i Sydafrika i enlighet med målen i Agenda 2030. Projektet kommer att pågå fram till mitten av 2022.

"Vi ser fram emot att delta i detta projekt med BIA då det är helt i linje med vårt långsiktiga arbete för att säkra råvaruförsörjningen för vår läkemedelskandidat. Vi kommer att kartlägga råvarukällan i Sydafrika med GIZ och Parceval för att säkerställa en hållbar råvaruförsörjning. Vi vill också effektivisera vår produktion och undersöker olika möjligheter att flytta extraktionen av råvaran till Sydafrika, vilket dessutom kommer att leda till nya arbetstillfällen där.", säger Göran Beijer, VD för Dicot AB.

"BioInnovation Africa ser fram emot att samarbeta med Dicot och dess sydafrikanska partner Parceval i detta innovativa projekt. Tillsammans med Dicot kommer vi att göra det möjligt för landsbygdssamhällena att spela en avgörande roll för att upprätta en lovande värdekedja redan från början. Genom ett nära samarbete med producenterna på plats kommer vi att främja deras engagemang i denna nya, hittills knappt använda naturresurs och säkerställa rättvis fördelning av vinster. Att involvera de lokala samhällena, fördela vinster och se till att det blir en hållbar användning av de inhemska växterna är viktiga faktorer för värdeskapande och bevarande av den rika biologiska mångfalden i Sydafrika."  Friedrich zur Heide, projektkoordinator, BioInnovation Africa, GIZ

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer VD

Tel: +46 706 636009

E-post: [email protected]

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla läkemedelskandidaten Libiguin®, som ett läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen äger rum in-house upp till som kliniskt arrangerar gradvis. Det är företagets avsikt att sedan, vid lämpliga tidpunkter, ingå strategiska allianser, eller genomföra en handel-försäljning, med etablerade stora läkemedelsföretag för att kunna införa Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är noterat på Spotlight Aktiemarknaden och har cirka 1600 aktieägare. För mer information se  www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd