REGMAR

Framgång i Dicots forskningsprojekt om alternativ tillverkningsmetod

Pressmeddelande: Uppsala, 31 maj 2023. I samarbete med Uppsala universitet och W. Szafer Institute of Botany har Dicot undersökt en alternativ teknik för storskalig framställning av startmaterialet för sin potensläkemedelskandidat. Nu visar resultaten att tekniken med cellodling fungerar i laboratorieskala.

2022 startade Dicot ett forskningsprojekt med Uppsala universitet och W. Szafer Institute of Botany för att undersöka om startmaterialet för läkemedelskandidaten LIB-01 kan produceras genom att använda växtceller odlade i kulturer; en etablerad teknik för storskalig kommersiell tillverkning av flertalet läkemedelssubstanser som härrör från naturen.

Idag meddelar bolaget att projektet varit framgångsrikt och att man i laboratorieskala lyckats visa att tekniken fungerar. Dicot kommer nu arbeta vidare med denna framställningsmetod. Det innebär uppskalningstester och optimeringsarbete för att utvärdera tekniken i större omfattning, samt göra jämförelser med befintlig process - där startmaterial utvinns ur naturligt växtmaterial - vilken fortgår parallellt.

"Dessa resultat öppnar upp för ett högintressant alternativ för framtida kommersiell tillverkning av vår läkemedelssubstans. Fortsatt uppskalning och utvärdering av tekniken är ett ansvarsfullt förberedande steg för Dicot och våra stora ambitioner med LIB-01", säger Elin Trampe, Dicots vd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd
Telefon: +46 739 80 14 08
E-post: [email protected]                                  

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 100 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Denna information är sådan som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-31 13:46 CET.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd