Fortsatta studier med Pelvipharm för att generera kunskap om behandlingstider, doser samt Libiguins ® verkningsmekanism

Pressmeddelande: Uppsala, 12 oktober 2020. Som tidigare rapporterats har Dicot genomfört den första studien i samarbete med Pelvipharm SAS med tester i en modell för erektil funktion i normala råttor. Glädjande resultat visade att behandling med Dicots substans Libiguin® ger en dosberoende effekt i dessa djur. Likaså ger Sildenafil (Viagra), den referenssubstans som rutinmässigt används i denna modell, väntad effekt hos normala råttor. 

I denna första studie doserades försöksdjuren på ett liknande sätt som ursprungligen tillämpats i den folkmedicinska användningen på Madagaskar och som även använts i de tidigare preliminära djurförsök som genomförts av Dicot. Djuren behandlades med Libiguin® en gång om dagen i tre dagar och 24 timmar efter sista dosen, under dag fyra, uppmättes effekten på erektil funktion.  

I nya studier tillsammans med Pelvipharm kommer ytterligare tester i normala råttor att genomföras för att fortsätta utreda hur Libiguin® ska administreras, bland annat behandlingstid i relation till mätning av effekt på erektil funktion kommer att testas. Flera ytterligare doser av Libiguin® kommer också att utvärderas för att kartlägga substansens dos/exponering/effektförhållanden i modellen samt även effekt efter långtidsbehandling av Libiguin®.

Efter optimering av behandlingsförhållanden i normala djur kommer Libiguin® att testas vidare i några av Pelvipharms etablerade sjukdomsmodeller där råttor som har tex diabetes eller en kardiovaskulär sjukdom kommer att användas, eftersom man vet att den erektila funktionen är nedsatt vid dessa sjukdomstillstånd. Libiguin® kommer att testas i en eller flera av dessa modeller.

Parallellt fortsätter Dicot och Pelvipharm arbetet med att utreda Libiguins® verkningsmekanism med ett antal pågående och planerade försök. Varje enskilt försök ger ytterligare kunskap för att fortsätta kartläggningen av hur Libiguin utövar sin effekt på erektion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

Email: [email protected]

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1600 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd