Första deltagarna doserade i Dicots fas 1-studie

Pressmeddelande: Uppsala, 4 september 2023. Potensläkemedelsutvecklaren Dicot meddelar idag att de första forskningspersonerna har doserats i bolagets kliniska fas 1-studie.

Dicot har nyligen startat den första kliniska studien med sin potensläkemedelskandidat LIB-01. Studiens primära syfte är att utvärdera säkerheten hos LIB-01 och består av två delar: singeldosering och upprepad dosering. Rekryteringen av friska deltagare till studiens första del, singeldoseringen, startade direkt efter godkännande från myndigheterna och idag har de första deltagarna börjat doseras. Studien sker på Akademiska Sjukhuset i Uppsala där bolagets klinikpartner CTC har sin sjukhusklinik.

Singeldos-delen av studien inbegriper ett 50-tal deltagare som är fördelade i olika dosgrupper och där doserna gradvis ökas i efterföljande grupper. Efter dosering är deltagarna inlagda i tre dagar då täta säkerhetskontroller genomförs där bland annat blodprov, blodtryck och EKG tas regelbundet, vilket är standardförfaringen vid den här typen av first in human-studier.

Singeldoseringen kommer följas av studiens andra del där upprepade doser ges till var och en av deltagarna. Hela fas 1-studien är dubbelblind och placebokontrollerad vilken innebär att vissa deltagare får LIB-01 och vissa får placebo samt att varken forskningspersonen eller läkaren vet om det som doserats är LIB-01 eller placebo.

"Uppstarten av studien har gått helt enligt plan och det känns fantastisk att den första dosen av LIB-01 nu har getts. Vi är så tacksamma för alla studiedeltagare som med detta bidrar till betydande forskning. Det tar oss närmare en ny förbättrad behandling för alla män och par som lider av med erektionsproblem", säger Dicots vd Elin Trampe.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, VD
Telefon: +46 72 502 10 10
E-post: [email protected]            

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 400 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd