Experter från Dicot Pharmas kliniska studie bakom nyinskickat abstract

Den statistiska analysen av Dicot Pharmas fas 1-data är nu klar och förstärker och fördjupar de resultat som bolaget kommunicerade i april direkt efter studiens avslut. Resultaten från analysen kommer publiceras genom ett abstract vilket har några av de tyngsta namnen inom sexualmedicin som medförfattare och är inskickat till Nordamerikas största konferens inom fältet.

Dicot Pharmas statistiska analys av den fas 1-studie som avslutades i april är klar. Analysen förstärker och fördjupar de resultat som kommunicerades direkt efter studiens avslut. Bland annat att LIB-01s säkerhetsprofil konstaterats mycket god med endast milda och övergående biverkningar och att LIB-01 togs upp effektivt i kroppen. Samt att en tidig effektsignal fångades upp, och hos de män som upplevde en förbättrad erektionsförmåga rapporterade majoriteten en långvarig effekt som kvarstod vid studiens slut, dvs fyra veckor efter en 3-dagars behandling.

I samband med att analysen blev klar beslutades att resultaten ska offentliggöras genom ett abstract som nu skickats in till Nordamerikas största konferens inom sexualmedicin som sker i oktober och anordnas av Sexual Medicine Society North America. Förutom Dicot Pharmas CSO Charlotta Gauffin, står fyra etablerade experter, vilka alla aktivt bidragit till studieresultaten, som författare till abstractet.

Dr Harin Padma-Nathan, tidigare professor i urologi vid University of Southern California och ansvarig studieläkare för Viagra och Cialis, deltar både som författare och avses bli den som presenterar resultaten. De andra författarna är professor Ray Rosen, upphovsman till IIEF-skalan vilken internationellt är den metod som används för att mäta effekt av erektionsläkemedel, professor Christopher Forest vid Dominican University of California och dr Mats Holmberg, överläkare på ANOVA vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet samt ordförande i Nordic Society of Sexual Medicine.

"Att de här tunga experterna arbetar aktivt i våra studier och är medförfattare till det inskickade abstractet är ett kraftfullt kvitto på vilken uppseendeväckande innovation vi har", säger Elin Trampe, Dicot Pharmas vd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd
Telefon: +46 72 502 10 10
E-post: [email protected]                  

Om Dicot Pharma AB

Dicot Pharma utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 5 700 aktieägare. För mer information se www.dicotpharma.com.  


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd