Eva Sjökvist Saers adjungeras till Dicots styrelse

Pressmeddelande: Uppsala, 19 november 2020. Styrelsen i Dicot har beslutat att adjungera Eva Sjökvist Saers till sitt arbete. Eva kommer också att bli föreslagen som ny ordinarie ledamot vid kommande bolagsstämma. Samtidigt har styrelseledamot Jarl Wikberg tillkännagivit att han på egen begäran och av personliga skäl avgår från Dicots styrelse.

"Jag är mycket glad att Eva Sjökvist Saers har accepterat att bli adjungerad till Dicots styrelse. Med sin gedigna bakgrund som disputerad apotekare och med en lång erfarenhet från läkemedelsindustrin tillför hon viktig kompetens som kommer att bli till stor glädje i Dicots fortsatta utveckling" säger Dicots styrelseordförande Lars Jonsson. "Avsikten är att föreslå att Eva Sjökvist Saers väljs in som ordinarie ledamot vid nästkommande bolagsstämma."

Eva Sjökvist Saers har under perioden 2003-2018 varit ansvarig för APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, först som Executive Director när verksamheten var en del av Apoteket AB och sedan som VD när bolaget år 2008 blev ett självständigt bolag. Dessförinnan innehade hon under drygt tio års tid olika chefspositioner inom Astra och AstraZeneca. Eva Sjökvist Saers arbetar idag aktivt i styrelsen för ett antal bolag och är ordförande för Swelife, ett nationellt strategiskt innovationsområde. Eva var tidigare ordförande för Apotekarsocieteten och vice ordförande för SwedenBIO.

"Jag vill också tacka Jarl Wikberg för hans stora och värdefulla insats i Dicot", fortsätter Lars Jonsson. "Jarl har som upptäckare av Dicots läkemedelskandidat Libiguin® och som grundare till bolaget haft en betydande roll i företaget. Hans värdefulla bidrag har varit mycket uppskattade av styrelsen och jag har den största respekt för att Jarl nu av personliga skäl väljer att lämna styrelsen. Dicot är i en utvecklingsfas och jag ser båda de här förändringarna som naturliga steg i den processen" avslutar Lars Jonsson.

"Det har varit mycket roligt och intressant för mig att få följa de första stegen av den kommersiella utvecklingen av min upptäckt Libiguin® men nu känns det som ett bra tillfälle för mig att kliva av som styrelseledamot" säger Jarl Wikberg. "Jag ser det som naturligt att bolaget behöver få in mer kommersiell kompetens i styrelsen inför kommande utvecklingssteg och jag är övertygad om att Eva kombinerar sådan erfarenhet med en gedigen kunskap inom läkemedelsområdet."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

Email: [email protected]

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd