Elin Trampe tillträder som VD på Dicot AB

Pressmeddelande: Uppsala, 1 april 2022. Elin Trampe tillträder idag som VD för läkemedelsföretaget Dicot. Elin tar med sig viktig erfarenhet från bl.a. affärsutveckling, internationella partnerskap och operationell excellens in i VD-rollen, ett uppdrag med fokus på att ta bolaget in i nästa fas. Elin Trampe ersätter Göran Beijer som kvarstår som konsult i bolaget.

Elin Trampe anställdes i bolaget som COO och vice VD i september 2021 och efterträder idag Göran Beijer som VD. Elin Trampes huvuduppgift som VD kommer vara att på bästa sätt ta bolaget in i nästa fas där fokus ska ligga på kliniska studier, affärsutveckling och partnerskap med internationella läkemedelsbolag.

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 som förväntas bli ett modernt läkemedel för att bättre behandla erektionssvikt. Utvecklingen planeras ske i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är Dicots intention att ingå samarbetsavtal med etablerade läkemedelsföretag för att introducera LIB-01 på världsmarknaden.

"Det är ett fantastiskt uppdrag att få leda ett bolag som utvecklar ett nytt läkemedel med potential att kunna hjälpa så många människor till ökad livskvalitet. Det handlar om över hälften av alla världens män över 40 och deras partner inom ett område med stort behov av nya behandlingar", säger Elin Trampe, ny VD på Dicot.

Se en filmad kommentar från Elin här.

"Elin har mycket bred och värdefull kompetens som är betydelsefull för Dicot. Med hennes starka drivkraft och engagemang kommer vi gemensamt med övriga i ledningen och styrelsen att vidareutveckla bolaget när vi nu går in i nästa fas i utvecklingen av bolaget. ", säger Eva Sjökvist Saers, styrelseordförande för Dicot AB.

Elin Trampe har haft flera chefs- och internationella roller i olika bolag och branscher, däribland de globala storföretagen Mondelz International och GE Global Operations samt läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical, där Elin hade rollen som CTO innan hon började på Dicot.  Elin Trampe har en bred erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling, strategiska internationella partnerskap, operationell excellens och produktutveckling.

Göran Beijer kommer att vara fortsatt aktiv i bolaget som konsult med fokus på internationella partnerskap och investerarkontakter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, VD                                                    
Tel: +46 739 80 14 08                                            
Email: [email protected]    

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 2 700 aktieägare. För mer information se www.dicot.se


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd