Efterfrågan på potensläkemedel ökar kraftigt

Efterfrågan på potensläkemedel har ökat med 41% de senaste tre åren, enligt statistik över flertalet marknader från amerikanska IQVIA. Uppsalabaserade Dicot, som utvecklar läkemedel för att behandla sexuella dysfunktioner, erfar att det finns ett antal orsaker bakom.

Den globala marknaden för läkemedel mot erektionssvikt var 2021 värd 44 miljarder SEK och på stora marknader i västvärlden har efterfrågan ökat kraftigt under de senaste åren. Sedan 2018 har antal sålda preparat gått upp med i snitt 3% per kvartal vilket motsvarar en volymökning på 41% under perioden. Statistiken kommer från amerikanska IQVIA, som förser läkemedelsbranschen med försäljningssiffror, och omfattar marknaderna USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Norden.

På flera europeiska marknader har den här uppgången pågått än längre. Tidningen Läkemedelsvärlden rapporterar att försäljningen av potensläkemedel i Sverige ökade med 40% mellan 2007 och 2017 och tog extra fart 2013 när Viagras patent upphörde i ett flertal europeiska länder. Allra mest ökade försäljningsvolymen för den äldre gruppen, bland patienter över 70 år var ökningen 69%.

"Vi är inte förvånande över siffrorna. Erektionssvikt är betingat av flera faktorer där åldrande är en av de mest avgörande och andelen äldre växer. År 2050 kommer 20% av befolkningen vara över sextio år. Dessutom ökar psykisk ohälsa, en annan orsak till erektionssvikt", kommenterar Göran Beijer, vd på Dicot som utvecklar läkemedel för att behandla sexuella dysfunktioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer CEO                                                  
Tel: +46 706 63 60 09                                            
Email: [email protected]                                  

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd