REG

Dicots valberedning föreslår Jan-Eric Österlund som ny styrelseledamot

Pressmeddelande: Uppsala, 4 april 2023. Valberedningen i Dicot AB föreslår att Jan-Eric Österlund väljs till ny ledamot i styrelsen för Dicot AB vid årsstämman 23 maj.

Valberedningen, som bestått av Dicots tre röstmässigt största aktieägare Bertil Lindkvist, Tore Robertsson och Arne Paalberg och med styrelseordförande Eva Sjökvist Saers som sammankallande, föreslår Jan-Eric Österlund som ny ledamot till Dicots styrelse. Nuvarande styrelse stärks på så sätt med kompetens inom finansiering och etablerande av partnerskap och affärsmässiga relationer.

Valberedningen föreslår också omval av Eva Sjökvist Saers, Fredrik Buch, Mikael von Euler, Per-Göran Gillberg och Michael Zell. Lena Söderström har meddelat valberedningen att hon avböjer omval. Till styrelseordförande föreslås Eva Sjökvist Saers.

Jan-Eric Österlund är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har en fil kand med huvudinriktning på företagsekonomi från Uppsala universitet. Han har arbetat som forskare och lärare på Handelshögskolan i Stockholm där han även vikarierade på en professur i företagsekonomi.

Jan-Eric har en bred industriell erfarenhet och har varit vice President på Statskonsult, vvd på Atomenergi och CEO på Masonite. Jan-Eric bildade 1983 en private equity-grupp i London och var styrelseledamot i Ermitage Ltd. Han organiserade där utköpet av HemoCue från Pharmacia och var dess ordförande fram till det såldes.

Jan-Eric har varit styrelseordförande eller ledamot i flera publika bolag på börser i USA, Sverige, Schweiz och Kanada inom finans, medtech, biotech samt verkstads- och pappersindustrin, bland andra i Investment AB Skrinet, MVI Equity AB och Isofol Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Sjökvist Saers, styrelseordförande 
Telefon: +46 705 50 73 71
E-post: [email protected] 

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 75 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 000 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd