Dicots uppmuntrar till dialog kring sexuell hälsa

Dicot AB har förstärkt hemsidan med möjligheten att ställa frågor kring sexuell hälsa och sexuell dysfunktion. Se Dicots hemsida: www.dicot.se/patient-sexuell-haelsa

Enligt WHO definieras sexuell hälsa som ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten; och är inte bara avsaknad av sjukdom och skada. Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfylld inställning till sexualiteten och sexuella förhållanden, såväl som möjligheten att ha njutbara och säkra sexuella upplevelser, som är fria från tvång, diskriminering och våld. Sjukvårdens roll är att behandla och förebygga sjukdomar vilket innefattar att ge råd och hjälp med sexuell hälsa. Många sjukdomar och behandlingar ger sexuell påverkan som ofta går att lindra och ibland avhjälpa i samråd med behandlande vårdgivare.

Dicot öppnar nu upp en kanal till marknaden och specifikt till kliniska frågeställningar genom möjligheten att kunna ställa frågor direkt på hemsidan. Redan idag kommer det många frågor till bolaget om olika besvär, kommande produkt med mera. Genom att informera om sexuella dysfunktioner hos män och också svara på frågeställningar vill bolaget uppmuntra till dialog.

Elin Gahm är legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin och arbetar inom primärvården i Uppsala och kommer att svara på de frågor som skickas in. Hon har expertkunskaper inom sexualmedicin och träffar dagligen patienter som lider av sexuell dysfunktion.

"Sexuell hälsa bör tas på allvar precis som andra aspekter på välmående. Här kan du ställa frågor om sexuell problematik. Frågorna kommer att publiceras på hemsidan tillsammans med en kommentar från mig. De kan komma att omformuleras något för det ska bli helt anonymt. Jag ser fram emot dina funderingar!" säger Elin Gahm

Uppsala, 12 juni 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer CEO

Tel: +46 706 636009

Email: [email protected]

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla läkemedelskandidaten Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 860 aktieägare. För mer information se www.dicot.se


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd