Dicots studieresultat presenteras på ledande vetenskaplig kongress

Pressmeddelande: Uppsala, 6 december 2021. Läkemedelsföretaget Dicot meddelar att resultaten som visar effekten av Dicots läkemedelskandidat kommer att presenteras på European Society for Sexual Medicine's (ESSM) årliga kongress i Rotterdam i februari 2022.

ESSM är den ledande vetenskapliga organisationen inom sexualmedicin vars årliga kongress i februari samlar framstående forskare och läkare från hela världen. Inför kongressen har Dicot och Pelvipharm skickat in ett s.k. abstract med resultat från djurstudier som visar LIB-01s långtidseffekt.

Dicot meddelar nu att ESSM's vetenskapliga råd efter granskning av alla inskickade abstract inför kongressen, accepterat och valt ut Dicots abstract att få presenteras muntligt på den årliga kongressen.

Som tidigare rapporterats samarbetar Dicot med det franska kontraktslaboratoriet Pelvipharm som är världsledande inom området sexuella dysfunktioner. Studier med Dicots läkemedelskandidat LIB-01 har, som tidigare rapporterats, bevisad effekt på erektil funktion vilket har testas hos både friska råttor och i djur med sjukdomsbild.

"Att vi blir utvalda att få presentera våra resultat från studier med LIB-01 på ESSM's årliga kongress bekräftar hur viktiga och intressanta dessa resultat är inom detta vetenskapliga område. Genom att få presentera på en internationell kongress kommer våra resultat att nå ut internationellt och därmed öka intresset för LIB-01", säger Göran Beijer, VD för Dicot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer CEO
Tel: +46 706 63 60 09
Email: [email protected]          

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket ska bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 2 250 aktieägare. För mer information se www.dicot.se


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd