Dicots studieresultat presenterades idag på European Society for Sexual Medicine

Uppsala, 17 februari 2023. Läkemedelsföretaget Dicot presenterade idag den senaste studien av verkningsmekanismen hos LIB-01 på European Society for Sexual Medicine's årliga kongress i Rotterdam.  Studien visar att verkningsmekanismen skiljer sig från dagens vanligaste potensläkemedel, PDE5-hämmare, och att LIB-01 därmed kan komma att representera en helt ny generation potensläkemedel.

European Society for Sexual Medicine (ESSM) är en ledande vetenskaplig organisation inom sexualmedicin. Den årliga kongressen som nu pågår samlar framstående forskare och läkare inom området från hela världen. Idag presenterades Dicots senaste studie av verkningsmekanismen hos LIB-01, det vill säga hur läkemedlet påverkar bakomliggande processer så att den önskade effekten uppstår.

Dicot har tidigare meddelat resultatet från sin ex vivo-studie som visar att verkningsmekanismen skiljer sig från dagens vanligaste potensläkemedel, dvs PDE5-hämmare såsom Viagra, och att LIB-01 därmed kan komma att representera en helt ny generation potensläkemedel. Studieresultaten blev utvalda av ESSMs vetenskapliga råd för presentation vid årets kongress i Rotterdam.

"ESSM är välbesökt i år och ett fantastiskt tillfälle för oss att få presentera studieresultat för LIB-01. Det är tydligt att våra resultat väcker stort intresse bland läkare och forskare", säger Elin Trampe, vd på Dicot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd 
Telefon: +46 739 80 14 08 
E-post: [email protected] 

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 75 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd