Dicots potensläkemedelskandidat visar effekt och lång duration även vid låg dosering

Pressmeddelande: Uppsala, 2 december 2021. Dicots senaste djurstudie visar att läkemedelskandidaten LIB-01 har effekt även vid en låg dos samt att 7 dagars duration av effekt på erektil funktion har konfirmerats. Det ger goda förutsättningar inför kommande kliniska studier på människa.

Som tidigare rapporterats genomför Dicot djurstudier i samarbete med det franska kontraktslaboratoriet Pelvipharm, där läkemedelskandidaten LIB-01s effekt på erektil funktion testas hos både friska råttor och i djur med sjukdomsbild.

De senaste resultaten från tester på friska råttor bekräftar tidigare resultat, att effekten sitter i under en längre tid efter att doseringen avslutats. Testerna utformades för att utvärdera om lägre doser av LIB-01 har effekt och resultaten visar att även en tiondel av den tidigare testade dosen har effekt. Resultaten är viktiga ur säkerhetssynpunkt och innebär dessutom att kostnaderna för en framtida läkemedelsprodukt kan bli lägre.

Testerna utformades även för att undersöka varaktigheten av LIB-01s effekt på erektil funktion efter administration av substansen. Den erektila responsen mättes 7 dagar efter dosen, liksom i en tidigare studie, men även efter längre perioder, och jämfördes med råttor i en kontrollgrupp som endast fick placebo. Resultaten visade på effekt både efter 7 dagar och längre. Dicot planerar nu att genomföra ytterligare studier kring dos och långtidseffekt för att bekräfta duration och lämplig dosering inför de första kliniska studierna på människa.

"Påvisad effekt av en 10 gånger lägre dos är viktig information då det ger möjligheter att välja låga doser i människa och därmed minska risken för potentiella biverkningar. Långtidseffekt är en av de viktigaste faktorerna i utvecklandet av en ny klass av läkemedel för behandling av erektionssvikt, så det är en styrka för projektet att upprepa resultaten samt att påvisa en längre duration.", säger Göran Beijer, VD för Dicot.

"Det finns ett tydligt medicinskt behov för patienter som lider av erektionssvikt. Vi har nu fastställt, i flertalet studier, att LIB-01 verkligen har effekt, att varaktigheten är mer än sju dagar och nu även att en låg dos har bra effekt. Jag känner mig därför säker på att Dicots läkemedelskandidat är effektiv", kommenterar professor François Giuliano, grundaren av Pelvipharm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer CEO                                                  
Tel: +46 706 63 60 09                                            
Email: [email protected]       

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket ska bli ett läkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 2 250 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2021.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd